Transkreacja

Transkreacja to napisanie tego samego tekstu w innym języku przy zachowaniu kontekstu kulturowego. Jest ona procesem twórczym, i przez to bliska jest copywritingowi. tłumaczeniu tekstów do celów marketingowych. W transkreacji ważna jest znajomość lokalnego rynku, idiomu przy zachowaniu ładunku emocjonalnego i znaczeniu oryginalnego przekazu. Transkreacja istotna jest przy tworzeniu spójnego wizerunku marki, produktu czy usługi.

Transkreacja obecna jest m.in. w:

  • materiałach targowych,
  • materiałach promocyjnych,
  • nazwach marek,
  • sloganach reklamowych,
  • informacjach prasowych
English