Tłumaczenia tekstów naukowych

Translatag oferuje również:

  • tłumaczenia tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji
  • tłumaczenie streszczenia pracy naukowej. Zazwyczaj wymagane jest streszczenie pracy w języku angielskim.
English