Tłumaczenia specjalistyczne

  • tłumaczenia biznesowe: korespondencja służbowa, oferty handlowe, informacje o działalności firmy, strategie reklamowe;
  • tłumaczenia finansowe: sprawozdania finansowe, audyty, raporty, biznesplany, dokumenty bankowe;
  • tłumaczenia informatyczne: oprogramowanie, instrukcje użytkownika, IT, strony www, telekomunikacja
  • tłumaczenia humanistyczne: historia, literatura, muzyka, religia,
  • tłumaczenia
  • tłumaczenia marketingowe: materiały reklamowe i PR, foldery, ulotki;
  • tłumaczenia medyczne: teksty farmaceutyczne (SmPC), weterynaryjne, badania kliniczne, artykuły naukowe,
  • tłumaczenia prawne: umowy,
  • tłumaczenia techniczne: katalogi, instrukcje obsługi, opisy techniczne, projekty, normy, schematy; dziedziny w szczególności: budownictwo, mechanika, biomechanika,
  • tłumaczenia naukowe: artykuły naukowe do publikacji, streszczenia

 

Każdy projekt traktowany jest z należytą starannością i dbałością o szczegóły. Zlecenie wykonywane jest efektywnie, a teksty powierzone do tłumaczenia opatrzone są klauzulą poufności. W każdym zleceniu konsultujemy się ze specjalistami z branży.

English